TS. Nguyễn Thiên Tạo trở thành thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới

LDA – Thăng Long, ngày 08/5/2023, Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 28 – Đại hội đồng lần thứ 14 của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới tổ chức tại Italia, TS Nguyễn Thiên Tạo, Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện…