Long Dương Art Logo 15 Hàng Phèn, phố cổ Hà Nội

Tiêu chuẩn thành viên Quỹ Nghệ Thuật Tinh Tế

LDA – Thăng Long, 09/5/2023, với mục đích kết nối, phát triển và lan toả Nhân Văn Hoá tốt đẹp, vị Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả, đặc biệt là lĩnh vực Nghệ Thuật, trong đó chú trọng, phát triển và nâng cao Nghệ Thuật Tinh Tế.   TIÊU…