Gốm thủ công

Gốm nói chung và gốm thủ công nói riêng có lịch sử từ cổ xưa ở nhiều quốc gia, vùng văn hóa. Trong đó Gốm Việt Nam có một truyền thống riêng và luôn được mở rộng về chất liệu, kỹ thuật, tạo hình và thẩm mỹ. Truyền thống phong phú của gốm Việt Nam đã trở thành sức mạnh nội sinh quý giá cho các thực hành sáng tác nghệ thuật ngày nay. Gốm có lịch sử từ cổ xưa ở nhiều quốc gia, vùng văn hóa. Gốm Việt Nam có một truyền thống riêng và luôn được mở rộng về chất liệu, kỹ thuật, tạo hình và thẩm mỹ. Truyền thống phong phú của gốm Việt Nam đã trở thành sức mạnh nội sinh quý giá cho các thực hành sáng tác nghệ thuật ngày nay.

Hiển thị 1–15 của 106 kết quả