Tranh nghệ thuật

Là tác phẩm hội hoạ phản ánh hiện thực, ý tưởng hay quan niệm của tác giả về một hoặc nhiều đối tượng thông qua việc sử dụng nét vẽ, màu sắc. Tranh nghệ thuật còn là phương tiện, là cách thức để người sở hữu thể hiện nét đặc trưng của bản thân. Nhìn vào một bức hoạ có thể thấy được một người thích hay quan tâm đến điều gì, nó cũng biểu hiện quan niệm, triết lý sống của người sở hữu.

Bốn loại hình tranh nghệ thuật thịnh hành hiện nay: Tranh nghệ thuật trừu tượng, tranh nghệ thuật hiện đại, tranh nghệ thuật đương đại và tranh nghệ thuật cổ điển.

Hiển thị 1–15 của 43 kết quả