Đi Chùa, Lễ Phật cầu mong những điều tốt đẹp

LDA – Thăng Long, Bắc Ninh, 27/5/2023, Nhân duyên mà anh em Nghệ Thuật Long Dương gặp được bác chủ nhân của ngôi nhà mà nay được bác và gia đình trợ duyên cho tạm thời là Trụ sở chính Long Duong Art. Bác chủ nhà là một phật tử thuần thành, ông ngoại bác là một trí thức, một người có uy quyền, sau ngày lập nước 2.9.1945, ông ngoại bác đã được cách mạng giao nhiệm vụ kết nối Phật giáo ba miền hoà hợp, cụ đã không ngại khó khăn, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ cách mạng giao phó; tuy không học về nghệ thuật nhưng cụ lại có tranh treo ở Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Pháp ngay từ khi còn sống (đây là một trường hợp đặc biệt hãn hữu, bởi vì hội đồng khoa học của Bảo tàng Louvre phải họp để đánh giá kĩ lưỡng về tiêu chí này); bức tranh được treo là bức tranh vẽ về Phật Pháp, viết Kinh Phật bằng chữ Nho. Tiếp thuận duyên của gia đình, bác chủ nhà là một Phật tử, tin theo Phật Pháp, theo đạo, giúp đời, làm việc thiện và những điều tốt đẹp. 

 

Anh em Nghệ Thuật Long Dương cảm ơn cuộc đời trợ duyên được gặp bác, và hôm nay được theo bước chân của bác tới một ngôi chùa, gần ngoại thành của Kinh Thành Thăng Long xưa, gặp sư thầy trụ trì, lễ Phật, học Pháp, gần với bạn hữu… hành lễ, cầu mong những điều tốt đẹp, quốc thái dân an, cầu chúc sức khoẻ, bình an tới với bản thân, gia đình, dòng tộc và tất cả mọi người, trong đó Nghệ Thuật Long Dương.

Anh em Nghệ Thuật Long Dương cũng xin được bày tỏ tấm lòng của mình đối với bác và gia đình, chúc bác và gia đình luôn Khoẻ Vui Hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp, tiếp tục kết nối, phát triển và lan toả nhiều những giá trị Nhân Văn Hoá tốt đẹp.

Chùm ảnh bác chủ nhà Lễ Phật, cầu mong những điều tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho bản thân, gia đình và mọi người, quốc thái dân an; tăng phước, tăng lộc, tăng thọ tăng duyên, trong đó có Nghệ Thuật Long Dương

 

Một bức tranh Phật mà ông ngoại bác chủ nhà đã vẽ, được treo ngay ngắn và trang trọng trong ngôi nhà mà hai bác đang sinh sống, và là trụ sở tạm duyên của Nghệ Thuật Long Dương

Hôm nay anh em Nghệ Thuật Long Dương được vinh dự bác cho tháp tùng để thỉnh tượng Phật mà sư thầy trụ trì trợ giúp chở về Thăng Long, những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ được tiếp tục nhân lên và lan toả.

Thật là thuận duyên…

 

Khởi thảo: Nguyễn Thiên Lương

Photo: Nguyễn Thiên Trường

Poster: Mạnh Cường