Dự thảo Lễ Khánh Thành Dự án Nghệ Thuật Long Dương

TĐTS – Thăng Long & Hải Phòng, 04/6/2023, sau gần một tháng thống nhất ý tưởng tốt đẹp, hoả tốc triển khai dự án, thực hiện kế hoạch về Dự án Nghệ Thuật Long Dương theo nhân lương duyên tốt đẹp của bác chủ nhà, người Tràng An thanh lịch cùng các hương nhân và sự trợ giúp to lớn từ tất cả, dự kiến ngày 06/6/2023, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng sẽ chủ trì Lễ Khánh Thành Dự án Nghệ Thuật Long Dương. Đây là một dự án được thống nhất triển khai và thực hiện tiếp tục sứ mệnh và tầm nhìn của Quỹ, tập trung hướng tới Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế: hội tụ tinh hoa & tử tế, lan toả tiếp theo những điều tốt đẹp. Với những giá trị có được từ Nghệ Thuật Long Dương, hy vọng dự án sẽ đóng góp một phần không nhỏ cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng thực hiện Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui, kết nối, phát triển và lan toả những điều tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả.

 

Giấy mời và Dự kiến chương trình Lễ Khánh Thành Nghệ Thuật Long Dương

(sẽ được công bố ở thời điểm thích hợp, đảm bảo Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả)

 

Khởi thảo: Nguyễn Thiên Lương

Edit: Ngô Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường