Giới thiệu Quỹ Nghệ Thuật Tinh Tế

LDA – Ngày 09/5/2023, Nghệ thuật Long Dương xin trân trọng giới thiệu Quỹ Nghệ Thuật Tinh Tế, phục vụ sứ mệnh và tầm nhìn Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế, giá trị cốt lõi “Thẩm thấu và Lan toả Nghệ thuật vị nhân sinh tốt đẹp”. Xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị và các bạn:

 

(1) Là quỹ phi lợi nhuận, mục đích hoạt động giúp ích thêm trong lĩnh vực Nghệ thuật, đặc biệt là thúc đẩy các hoạt động Nghệ thuật có tính chất Tinh hoa, Tử tế mang lại những giá trị tốt đẹp cho nhân sinh và cuộc đời, khỏe vui hạnh phúc cho tất cả mọi người; (2) Nguyên tắc hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui; thiểu phục đa và lan tỏa tốt đẹp từ trong ra; (3) Công khai, minh bạch và an toàn; (4) Tự nguyện, tự tạo, tự quản; giúp ích tài trợ theo ủy nhiệm không kèm điều kiện và phù hợp mục đích Quỹ; (5) Có tên, có biểu dấu, có ý nghĩa cho cuộc đời; (6) Không vi phạm pháp luật; không ảnh hưởng xấu hoặc có hại cho bất kể ai; không có phản đối nhưng cần phản biện mãnh liệt; (7) Đúng người, đúng việc, tròn vai thuộc bài và công khai quỹ (1/1; ¼; 1/7; 1/10); (8) Quỹ có Chủ tịch hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc, Tổng thư ký và Thủ Quỹ; (9) Dự thảo Quỹ Nghệ Thuật Tinh Tế là một bộ phận của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, hoạt động theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui nói chung.