Giới thiệu về Nghệ Thuật Long Dương

Thăng Long, Thành Đông & Hải Phòng, ngày 31/5/2023, tròn một tháng kể từ ngày khởi công “Dự án Nghệ Thuật Long Dương” (Long Dương Art), do bốn người hội đủ Nhân Duyên, Ngũ Nhiệt và Ngũ Hợp đó là Kiến trúc sư Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Kĩ sư Đặng Việt Thắng, Phó Giáo sư Nguyễn Thiên Tạo và bác sĩ Nguyễn Thiên Lương, cùng nhao thống nhất nỗ lực hiện thực hoá Sứ mệnh và Tầm nhìn trên cơ sở giá trị cốt lõi Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế, kết nối, phát triển và lan toả Nhân Văn Hoá tốt đẹp, vị Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. 

1. Nghệ Thuật Long Dương được sáng thành lập và thực hiện bởi ai?

Bởi nhân lương duyên tốt đẹp; sáng lập, phát triển và hỗ trợ một phần bởi Quỹ Thành Đông Tươi Sáng.

Thực hiện bởi: Hoạ sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Cường; Kĩ sư Đặng Việt Thắng, Phó Giáo sư Nguyễn Thiên Tạo và bác sĩ Nguyễn Thiên Lương và nhân lương duyên.

Ủng hộ bởi: Y Dược sĩ Vũ Tinh Tế, nhiều hương nhân và tất cả.

2. Tên gọi Nghệ Thuật Long Dương và Trụ sở?

Nghệ Thuật Long Dương có tên gọi tiếng Anh là “Long Dương Art”

Có trụ sở chính tại: Số 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0789 23 56 89

Website: longduongart.vn

3. Sứ mệnh và Tầm nhìn:

Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế, kết nối, phát triển và lan toả giá trị Nhân Văn Hoá Tốt đẹp, vị Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người.

4. Nghệ Thuật Long Dương: doanh nghiệp, trung tâm nghệ thuật, hay cửa hàng…?

Nghệ Thuật Long Dương có thể coi là một Trung tâm Nghệ thuật, một đơn vị Nghệ thuật, một cơ sở Nghệ thuật, một nơi lui tới, nơi trở về, nơi bắt đầu của nghệ thuật… cho những người yêu mến Nghệ Thuật vị nhân sinh và cuộc đời tốt đẹp hơn.

5. Nghệ Thuật Long Dương có chức năng gì?

Nghệ Thuật Long Dương kết nối Tinh Tế bao gồm con người, sản vật phẩm, giá trị Tinh hoa, Tử tế, Tốt đẹp… và Lan Toả những giá trị đó cho tất cả, bao gồm không gian, thời gian và môi trường sống, con người & văn hoá… vị nghệ thuật và con người Khoẻ Vui Hạnh phúc hơn.

6. Nghệ Thuật Long Dương có nhiệm vụ gì?

(1) Kết nối con người nghệ thuật Tinh Tế

(2) Kết nối sản vật phẩm nghệ thuật Tinh Hoa

(3) Lan toả giá trị tốt đẹp của nghệ thuật

(4) Sáng tạo nghệ thuật

(5) Nâng tầm nghệ thuật

(6) Giới thiệu nghệ thuật

(7) Phản biện nghệ thuật

(8) Các chức năng khác về nghệ thuật giúp mang lại Khoẻ Vui Hạnh phúc cho con người.

7. Nghệ Thuật Long Dương Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế với ai?

Với tất cả con người yêu nghệ thuật tinh tế, đạo đức tốt đẹp, năng lực vượt trội và tinh thận ngũ nhiệt.

Với hương nhân.

8. Nghệ Thuật Long Dương Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế với nhân sản phẩm gì?

Với nhân sản phẩm tinh hoa.

9. Nghệ Thuật Long Dương có kinh doanh buôn bán không?

Vừa có vừa không.

Có: vì kết nối sản phẩm với các nhà sản xuất với sản phẩm tinh hoa trong nước giới thiệu với người yêu nghệ thuật trong nước và toàn thế giới, để hỗ trợ một phần cho duy trì, nuôi dưỡng và phát triển Nghệ Thuật Long Dương.

Không: vì sản vật phẩm nghệ thuật, mang lại giá trị tươi tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho con người, không đặt nặng đong đếm mua bán kinh doanh. Tất cả vì Khoẻ Vui Hạnh phúc hơn khi gặp gỡ Nghệ Thuật Long Dương.

Vừa có vừa không: Kết nối, sáng tạo sản vật phẩm nghệ thuật và giới thiệu với công chúng và toàn thế giới.

Khởi thảo: Nguyễn Thiên Lương

Edit: Ngô Thiên Tộ, Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Việt Thắng.