Nghệ thuật Long Dương họp và thống nhất phương hướng tiếp tục phát triển sâu rộng mang lại những giá trị tốt đẹp hơn!

LDArt – Thành Đông, thứ 7, ngày 25/11/2023, sau gần 6 tháng hoạt động, Nghệ Thuật Long Dương đã góp phần thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn “Hội Tụ Lan Tỏa Tinh Tế”, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho người yêu mến nghệ thuật và cộng đồng. Nhân lương hữu duyên, các thành viên chủ chốt của Nghệ Thuật Long Dương đã tề tựu tại Thành Đông, họp bàn sơ kết những kết quả tốt đẹp đã đạt được, kiểm tra những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục thúc đẩy Nghệ Thuật Long Dương giữ gìn, phát triển và lan tỏa hơn nữa những giá trị cao đẹp đã đặt ra ngay từ đầu. CEO Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Long Dương Art chủ trì họp cùng các thành viên, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; thống nhất và đề ra phương hướng tiếp tục gìn giữ và phát triển hơn nữa ý tưởng, hành động và các kế hoạch của Nghệ Thuật Long Dương, đồng thời giao các thành viên chủ chốt lên kế hoạch phát triển các chi nhánh của Nghệ Thuật Long Dương tại Hải Phòng, Thành Đông và Thăng Long trong thời gian tới. Đặc biệt, thống nhất giao đầu mối Ban đối ngoại của Nghệ thuật Long Dương làm chủ trì thực hiện các công việc ngoại giao đảm bảo tươi tốt đẹp cho Long Dương Art và tất cả. Thời gian được thống nhất ấn định ngay sau tháng 12/2023, với mục đích lan tỏa hơn nữa nghệ thuật đến cho công chúng, những người yêu thích nghệ thuật Gốm, Tranh Gốm và hội họa những giá trị thực tế và tốt đẹp hơn nữa. 

 

 

 

 

Gốm Mosaic Workshop - Hình ảnh chuản bị - 12.08.2023

Một số hình ảnh về CEO, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, người khởi đầu, Hội Tụ Lan Tỏa Tinh Tế, truyền cảm hứng cho Long Dương Art và tất cả bằng những giá trị cao đẹp của Nghệ thuật vị nhân sinh và cuộc đời

Khởi thảo: Văn Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ; Việt Thắng

Poster: Mạnh Cường