Bình Hoa Lam
(Gốm Chu Đậu)

2.480.000 (đồng)

Tên sản phẩm: Bình Hoa Lam

Mã sản phẩm: CĐ-02

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản

Giá bán: Sắp công bố

Mã: CĐ-02 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Tên sản phẩm: Bình Hoa Lam S3

Mã sản phẩm: CĐ-02

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản