Bình Hút Lộc (Gốm Chu Đậu)
Fortune Attracting Pot (Chu Dau Ceramic)

2.500.000 (đồng)

Tên sản phẩm: Bình Hút Lộc (Gốm Chu Đậu) – Fortune Attracting Pot (Chu Dau Ceramic)

Mã sản phẩm: CĐ-03

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản

Mã: CĐ-03 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Tên sản phẩm: Bình Hút Lộc (Gốm Chu Đậu) – Fortune Attracting Pot (Chu Dau Ceramic)

Mã sản phẩm: CĐ-03

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản