Bình Trữ Lộc (Gốm Chu Đậu)
Fortune Conserving Pot (Chu Dau Ceramic)

590.000 (đồng)

Tên sản phẩm: Bình Trữ Lộc

Mã sản phẩm: CĐ-05

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Giá trị: Nhiều bản

Giá bán: 590.000 VNĐ

Mã: CĐ-05 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Tên sản phẩm: Bình Trữ Lộc (Gốm Chu Đậu) – Fortune Conserving Pot (Chu Dau Ceramic)

Mã sản phẩm: CĐ-05

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Giá trị: Nhiều bản

Giá bán: 590.000 VNĐ