Bộ Ba Bình Tỳ Bà (Gốm Chu Đậu)
Set of Three Ty Ba Vases (Chu Dau Ceramic)

Tên sản phẩm: Bộ Ba Bình Tỳ Bà (Gốm Chu Đậu) – Set of Three Ty Ba Vases (Chu Dau Ceramic)

Mã sản phẩm: CĐ-08

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản

Giá bán: Sắp công bố

Mã: CĐ-08 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ Ba Bình Tỳ Bà (Gốm Chu Đậu) – Set of Three Ty Ba Vases (Chu Dau Ceramic)

Mã sản phẩm: CĐ-08

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Gốm Chu Đậu

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản

Giá bán: Sắp công bố