Lọ Hoa Gốm Mộc Thương
(Ceramic Bland Wood Vase)

Tên sản phẩm: Lọ Hoa Gốm Mộc Thương (Ceramic Bland Wood Vase)

Tên gốc: Chưa có

Mã sản phẩm: VHN-12

Nhà sản xuất: Nghệ nhân Vũ Hữu Nhung

Chất liệu: Gốm

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 01/7/2023

Giá trị: Độc bản

Giá bán: Dành cho đấu giá, từ thiện, cho, biếu hoặc tặng lan toả tinh thần Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả!

 

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89

Mô tả

Tên sản phẩm: Lọ Hoa Gốm Mộc Thương (Ceramic Bland Wood Vase)

Tên gốc: Chưa có

Mã sản phẩm: VHN-12

Nhà sản xuất: Nghệ nhân Vũ Hữu Nhung

Chất liệu: Gốm

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 01/7/2023

Giá trị: Độc bản

Giá bán: Dành cho đấu giá, từ thiện, cho, biếu hoặc tặng lan toả tinh thần Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả!

 

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89