Đã chuyển sở hữu

Lọ Hút Lộc Thung Lũng Ngàn Hoa Cúc
(Lucky & Fortune Attracting Chrysanthemum’s Jar)

Tên sản phẩm: Lọ Hút Lộc Thung Lũng Ngàn Hoa Cúc (Lucky & Fortune Attracting Chrysanthemum’s Jar)

Tên gốc: Thung Lũng Hoa

Mã sản phẩm: KHĐ-41

Nhà sản xuất: Nghệ nhân, Họa sĩ Khánh Hương Đoàn

Chất liệu: Màu dưới men

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 16/6/2023

Giá trị: Vuốt tay, Độc bản

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89

Website: longduongart.vn

Mô tả

Tên sản phẩm: Lọ Hút Lộc Thung Lũng Ngàn Hoa Cúc (Lucky & Fortune Attracting Chrysanthemum’s Jar)

Tên gốc: Thung Lũng Hoa

Mã sản phẩm: KHĐ-41

Nhà sản xuất: Nghệ nhân, Họa sĩ Khánh Hương Đoàn

Chất liệu: Màu dưới men

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 16/6/2023

Giá trị: Vuốt tay, Độc bản

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89

Website: longduongart.vn