Lọ Nụ Hoàng Yêu Thương Hơn
(More Lovely Yellow Bud Jar)

Tên sản phẩm: Lọ Nụ Hoàng Yêu Thương Hơn (More Lovely Yellow Bud Jar)

Mã sản phẩm: KHĐ-49

Nhà sản xuất: Nghệ nhân, Họa sĩ Khánh Hương Đoàn

Chất liệu: Màu dưới men (men mát).

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 03/7/2023

Giá trị: Vuốt tay, độc bản

Giá bán: Chưa công bố

 

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89

Website: www.longduongart.vn

Mô tả

Tên sản phẩm: Lọ Nụ Hoàng Yêu Thương Hơn (More Lovely Yellow Bud Jar)

Mã sản phẩm: KHĐ-49

Nhà sản xuất: Nghệ nhân, Họa sĩ Khánh Hương Đoàn

Chất liệu: Màu dưới men (men mát).

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 03/7/2023

Giá trị: Vuốt tay, độc bản

Giá bán: Chưa công bố

 

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89

Website: www.longduongart.vn