Tranh gốm trừu tượng: Thiếu Nữ Đang Yêu
(Girl in Love)

Tên sản phẩm: Thiếu Nữ Đang Yêu (Girl in Love)

Tên gốc: Chưa có

Mã sản phẩm: LDA-09

Nhà sản xuất: Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường

Chất liệu: Tranh Gốm

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 28/6/2023

Giá trị: Độc bản

Giá bán: Dành cho đấu giá, từ thiện, cho, biếu hoặc tặng lan toả tinh thần Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả!

 

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89

Website: longduongart.vn

Mô tả

Tên sản phẩm: Thiếu Nữ Đang Yêu (Girl in Love)

Tên gốc: Chưa có

Mã sản phẩm: LDA-09

Nhà sản xuất: Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường

Chất liệu: Tranh Gốm

Sở hữu sản phẩm: Long Dương Art

Ngày công bố: 28/6/2023

Giá trị: Độc bản

Giá bán: Dành cho đấu giá, từ thiện, cho, biếu hoặc tặng lan toả tinh thần Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả!

 

Liên hệ: 15 – Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0789 23 56 89

Website: longduongart.vn