Sứ mệnh và Tầm nhìn Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế của Nghệ Thuật Long Dương tiếp tục được trợ duyên!

LDArt – Thăng Long Hà Nội, Thành Đông & Hải Phòng, ngày 19/1/2024 (09 tháng Chạp năm Quý Mão), lương nhân duyên tốt đẹp, 6 tháng kể từ ngày khởi lập, các thành viên Nghệ Thuật Long Dương đã khởi tạo, duy trì và phát triển tốt Long Dương Art, giữ vững tinh thần Ngũ Hợp và bước đầu phát triển được Sứ mệnh và Tầm nhìn “Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế”. Quy tụ được nhiều hương nhân, người có đạo đức tốt đẹp, năng lực vượt trội và tinh thần Ngũ nhiệt để hỗ trợ Long Dương Art phát triển. Trong vòng 06 tháng nhiệm kỳ đầu tiên, CEO Nguyễn Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Đặng Việt Thắng và thành viên chủ chốt đã lãnh đạo, quản lý Long Dương Art giữ vững được thành trì. Trong lễ bàn giao chức vụ điều hành Long Dương Art từ Kĩ sư Đặng Việt Thắng cho nhiệm kỳ tiếp theo với Mr. Nguyễn Vượng Long, tất cả thành viên đều thống nhất cao, tri ân và cảm ơn sự trợ duyên vô cùng ý nghĩa của các vị “Bồ Tát” và Hương nhân, đặc biệt là Bác Lại Thị Dung với sự giúp đỡ rất to lớn và tốt đẹp dành cho Long Dương Art. Nhờ duyên trợ giúp đó mà Long Dương Art đã phát huy được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ, tiếp tục tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các vị “Bồ Tát” cũng như Hương nhân và mọi người, trong thời gian tới, đặc biệt là 3 tháng mùa Xuân của Giáp Thìn 2024, các thành viên Nghệ Thuật Long Dương tiếp tục nêu cao tinh thần Ngũ Nhiệt (Nhiệt Tâm, Nhiệt Ý, Nhiệt Khí, Nhiệt Lực và Nhiệt Tình”, kiên quyết, kiên trì phương châm Ngũ Hợp (Hợp Tình, Hợp Lý, Hợp Pháp, Hợp Qui & Hợp Cạ” để duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn sứ mệnh và Tầm Nhìn Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế, đưa con thuyền Long Dương Art đến với bến bờ tốt đẹp và lan toả được thật nhiều Khoẻ Vui Hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người. Long Dương Art cũng thực hiện nghiêm lời chỉ huấn và căn dặn của bác Dung về tất cả các phương diện được yêu cầu. Các Thành viên của Long Dương Art cũng hiểu rất rõ rằng tinh thần và hồn cốt là rất quan trọng, cần được gìn giữ và phát triển hơn để tốt đẹp; xác thân & kinh tài chỉ là phương tiện trong cõi vô thường và cần được giữ để chính trung. Tứ Nhân vị Long Dương Art thành tâm, thống nhất. Kính cẩn cáo!

 

Bác Lại Thị Dung, một vị “Bồ Tát” trợ duyên và trợ giúp cho Nghệ Thuật Long Dương to lớn và tốt đẹp

 

PGS. TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tham gia cắt băng khánh thành và phát biểu trong ngày Khai trương Nghệ Thuật Long Dương

 

Kiến trúc sư, Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường, CEO Nghệ Thuật Long Dương

 

Vị “Bồ Tát” và nhiều Hương nhân trực tiếp, âm thầm ủng hộ Long Dương Art với sứ mệnh và tầm nhìn “Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế”

 

Bộ sưu tập gốm hoa sen

Bộ sản phẩm sơn mài

Bộ sưu tập Men lam cao cấp

Gốm Mosaic Workshop 12.08.2023

Gốm Mosaic Workshop - Hình ảnh chuản bị - 12.08.2023

Học viên miệt mải tham gia trải nghiệm

KHĐ-14
KHĐ-14

Workshop LongDuongArt Poster

 

Hoạ sỹ Nguyễn Mạnh Cường hướng dẫn tỷ mỷ từn nét vẽ

 

Các sản phẩm và dịch vụ của Long Dương Art tiếp tục được thúc đẩy theo hướng mang lại Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả

 

Khởi thảo: Văn Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ, Việt Thắng

Poster: Mạnh Cường