Tiêu chuẩn thành viên Quỹ Nghệ Thuật Tinh Tế

Long Dương Art Logo 15 Hàng Phèn, phố cổ Hà Nội

LDA – Thăng Long, 09/5/2023, với mục đích kết nối, phát triển và lan toả Nhân Văn Hoá tốt đẹp, vị Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả, đặc biệt là lĩnh vực Nghệ Thuật, trong đó chú trọng, phát triển và nâng cao Nghệ Thuật Tinh Tế.

 

TIÊU CHUẨN CHUNG CHO THÀNH VIÊN

Yêu cầu tiêu chuẩn thành viên: (1) Thành tựu thật Tinh Tế; (2) Tỏa thơm thảo; (3) Thiện tâm, Thông tuệ, Thần thái, Thanh Tịnh; (4) Thực tế; (5) Tam thông Tất tế.

Thành viên dự thính: cần 1 trong 5 tiêu chuẩn trên từ (1) đến (5).

Thành viên chính: 3/5 tiêu chuẩn từ (1) đến (5) (5 bắt buộc).

Thành viên danh dự: hương nhân.

Thành viên sáng lập: Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế

 

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CHO THÀNH VIÊN:

Thành viên dự thính: (1) Yêu thích, tâm huyết và mong muốn hiện thực hoá sứ mệnh & tầm nhìn Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế ; (2) Được ít nhất 1 thành viên chính giới thiệu; (3) Các thành viên sáng lập thông qua; (4) Điền đầy đủ thông tin thành viên theo mẫu trên website;

Thành viên chính thức: (1) Là thành viên dự thính; (2) Đã có đóng góp và thành tựu được công nhận cho Quỹ Nghệ Thuật Tinh Tế; (3) Tham gia thúc đẩy và vận hành thường xuyên các hoạt động có hiệu quả, tác động lan tỏa tốt đẹp;

Thành viên danh dự: được đánh giá là hương nhân.

Lệ phí thành viên: 300K/năm (trừ thành viên danh dự)

 

Khởi thảo: Nguyễn Thiên Lương

Edit: Ngô Thiên Tộ

Poster: Nguyễn Mạnh Cường